KEJUJURAN  

oleh UBASAPE


KEJUJURAN SALAH SATU KUNCI RIDHO ALLH SWT

Kejujuran adalah harta yg amat sangat mahal harganya,
maka pertahankanlah dia sebagai salah satu modal utama dlm menghadapi dinamika hidup,,,...,,,
dan tidak semua kita mampu mempertahankannya kendati telah melewati pendidikan formal strata tertinggi

Mengapa Kita harus Bersandiwara dan Susah Untuk Mengatakan Yang Sebenarnya...,
Bukankah Tidak Ada Yang Tersembunyi di HadapanNYA..? lalu kenapa kt bgitu bodoh harus meneruskan kedunguan ini....


Tiada Sesuatupun Yang Ghoib di Langit dan di Bumi, Melainkan dalam Kitab yang Nyata (Lauh Mahfuzh)
QS. An Naml (27) : 75


Sesungguhnya Aku mengetahui Rahasia Langit dan Bumi dan Mengetahui Apa Yang Kamu Lahirkan dan Apa Yang Kamu Sembunyikan
( Al Baqarah (2) : 33 )

Dan tolong menolonglah kamu dlm mengerjakan kebajikan dan taqwa Dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan
(QS. Al-Maa'idah (5) : 2)